STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi bể thận Theo phụ lục Theo phụ lục SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH Ống nội soi thận nhằm mục đích sử dụng để quan sát và chiếu sáng các cấu trúc giải phẫu ở thận trong quá trình can thiệp xâm lấn tối thiểu bằng cách tiếp cận qua da. Ống nội soi được đưa vào trường phẫu thuật thông qua một vỏ bọc bên ngoài được đặt bên trong thận. Ống nội soi thận cho phép chèn các dụng cụ làm việc thông qua rãnh thao tác tích hợp. Cầu nối dụng cụ nhằm mục đích cho phép đưa các dụng cụ làm việc vào kênh thao tác tích hợp của ống nội soi thận và cho phép kết nối thiết bị tưới và kênh dẫn chất lỏng tưới. Màng, van và nắp bịt kín nhằm mục đích chặn dòng chất lỏng chảy ra từ bên trong cơ thể và duy trì áp suất bên trong các cấu trúc giải phẫu. Quy tắc 5 và quy tắc 10, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại B