STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nguồn cấp Insulin Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic MiniMed Chỉ định cho việc cung cấp liên tục insulin, tại mức thiết lập và tỷ lệ biến đổi, đối với công tác quản lý bệnh đái tháo đường ở những người đòi hỏi insulin. Bên cạnh đó, bơm tiêm điện được chỉ định để theo dõi liên tục mức glucose trong chất lỏng dưới da và glucose trong máu thấp và cao. Quy tắc 2 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B