STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản - Nasal RAE Tracheal Tube Cuffed / Murphy Eye Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Dự định đặt nội khí quản bằng miệng hoặc mũi và được chỉ định để quản lý đường thở. Mặc dù ống khí quản không bị trầy xước thường được sử dụng trong quản lý đường thở cho trẻ em, trong một số trường hợp (ví dụ: kiểm tra chức năng phổi hoặc bảo vệ hút), có thể chỉ định sử dụng ống khí quản có đường kính nhỏ. Chỉ định thích hợp, "bằng miệng", "mũi" hoặc "miệng / mũi" được in trên ống khí quản. Quy tắc 5 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B