STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần Ampere Generator Kit/H700495 St. Jude Medical St. Jude Medical Được thiết kế để sử dụng với ống thông cắt đốt điện sinh lý trong việc tạo ra các tổn thương nội tâm mạc trong thủ thuật cắt đốt tim để điều trị rối loạn nhịp tim Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C