STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 SDn BioNTN Syphilis (Multi) ASB-6100 Humasis Co.,Ltd Humasis Co.,Ltd Là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính tất cả các lớp kháng thể (IgG, IgM và IgA) kháng Treponema pallidum (TP) trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương để hỗ trợ chẩn đoán bệnh giang mai. Quy tắc 3, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C