STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp Chỉnh Hình Đúc Theo phụ lục Theo phụ lục NEO MEDITECH CO., LTD, Republic Of Korea Sản phẩm dùng để hỗ trợ trong quá trình chỉnh hình các bộ phận cơ thể. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A