STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pipette lấy mẫu xét nghiệm Theo phụ lục Theo phụ lục AHN Biotechnologie GmbH Dùng để bơm và hút vi lượng mẫu xét nghiệm khi được kết hợp với đầu hút (đầu típ). Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A