STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ambu bóp bóng và phụ kiện “HSINER” Manual Resuscitator Kit and accessory Hsiner Co., Ltd., Taiwan Hsiner Co., Ltd., Taiwan - Ambu bóp bóng bằng tay dùng để hổ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Quy tắc 4 TTBYT Loại A