STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao cho máy xét nghiệm Optilite TENCELL cuvettes/ IK702 Thermo Fisher Scientific Oy, Finland The Binding Site Group Ltd, UK - Sử dụng để đựng mẫu cho xét nghiệm in vitro trên máy xét nghiệm Optilite. Quy tắc 5 TTBYT Loại A