STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nước cất 2 lần LUCY Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Sao Mai Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Sao Mai Dùng để pha chế mỹ phẩm, dược phẩm Quy tắc 4, Phần II.A, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
2 Nước cất 1 lần LUCY Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Sao Mai/ Việt Nam Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Sao Mai/ Việt Nam Dùng để pha chế mỹ phẩm, dược phẩm Quy tắc 4, Phần II.A, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A