STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường cấp cứu hồi sức 3 tay quay HNmed- Care003 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường cấp cứu tay quay (2 tay quay) HNmed- Care002 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường HNmed- TĐG001A Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Đệm giường bệnh nhân kháng khuẩn MRSA HNmed- ĐBN003 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội (HNMED) Phục vụ công tác khám, chữa bệnh Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A