STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim gắng sức CARDIOVIT CS-104; CARDIOVIT AT-102 G2 Schiller AG Schiller AG Dùng để đo tín hiệu điện tim trong quá trình gắng sức để chẩn đoán bệnh QT10, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy điện tim CARDIOVIT AT-1 G2; CARDIOVIT FT-1; CARDIOVIT AT-180 CARDIOVIT CS-104; CARDIOVIT AT-102 G2 Schiller AG Schiller AG Dùng để đo tín hiệu điện tim để chẩn đoán bệnh. QT10, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B