STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Dùng để bảo vệ nhân viên y tế và bệnh nhân khỏi các tác nhân gây nhiễm (vi sinh vật, dịch cơ thể hoặc các vật chất hữu hình khác). Quy tắc 4 - Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác, Phần II, Mục A Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A