STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường chuẩn bị sẵn BBL™ GC II Agar with IsoVitaleX™ Theo phụ lục Becton, Dickinson and Company Được dùng trong thử nghiệm nhạy cảm với kháng sinh đồ của Neisseria gonorrhoeae Quy tắc 3, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C