STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền dịch cho nhi TERUFUSION Solution Administration Set for Pediatric Use /TK*A200LK Kofu Factory of TERUMO CORPORATION Terumo Corporation Hỗ trợ quá trình điều trị Quy tắc 2phần II TTBYT Loại A