STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bóp bóng giúp thở sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh và phụ kiện thay thế Bóp bóng: - MR100 Plus (2150, 2151, 2152, 2153) - MR100 (2131, 2121, 2111) - Rescu7 (2223, 2243, 2253) Phụ kiện thay thế: -Bộ van peep dùng cho bóp bóng (van Peep + Diverter) (2403, 2413, 2001, 2425, 2423, 2033) - Van mỏ vịt dùng cho bóp bóng (Non-Rebreathing van) (21001, 21002, 21003) - Van reservoir dùng cho bóp bóng (24001) - Van lấy khí vào (In-take Valve) - Mặt nạ (5183, 5182, 5181, 5122, 5121, 5120) - Túi trữ khí oxy (21037, 21038, 21039, 24005, 24006) Galemed-Đài Loan Galemed-Đài Loan Dụng cụ cấp cứu dùng trong trường hợp bệnh nhân bị suy hô hấp 2 TTBYT Loại B
2 Dây thở dùng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh và phụ kiện thay thế Dây thở: 6781, 6789, B101, B102, 6704, 6579 Phụ kiện thay thế: -Dây nối (38006, 38018, 38019, 38042, 38043, 38001) - Bẫy nước (70105,70106) - Code nối (73004, 73023, 73035, 73036, 73037, 73038, 73039) - Đoạn nối mềm Catheter mount (77124, 77127, 77131) - Van thở ra cho dây thở 1 nhánh (71054) - Co chữ T cai máy thở (3096) Galemed-Đài Loan Galemed-Đài Loan Vật tư dùng cho máy thở 2 TTBYT Loại B
3 Bộ tạo ẩm (Bình làm ẩm + đế tạo nhiệt) -Bình làm ẩm (HA02, 3423, 3424) -Bộ tạo ẩm Humi.AIDE 5D, 240V dùng cho máy thở (HD52) Galemed-Đài Loan Galemed-Đài Loan Vật tư dùng cho máy thở 2 TTBYT Loại B
4 Phổi giả test máy thở 6012, 6011 Galemed-Đài Loan Galemed-Đài Loan Vật tư dùng cho máy thở 2 TTBYT Loại B
5 Hệ thống thở nCPAP/ Bubble CPAP - Đồng hồ đo áp lực (GB10) - Bình nước đo áp lực dùng cho hệ thống thở Bubble CPAP (BC01) - Van điều chỉnh áp lực 2-10 cmH20 (BC21) - Kẹp giá đỡ dùng cho hệ thống thở CPAP (CL01, CL02, CL03, CL04, CL10) Galemed-Đài Loan Galemed-Đài Loan Dùng để đo áp lực bóng chèn đặt nội khí quản, đo áp lực, điều chỉnh áp lực… dùng trong hệ thống thở nCPAP 2 TTBYT Loại B
6 Lọc khuẩn 7FAD11, 39012, 39016 Galemed-Đài Loan Galemed-Đài Loan Vật tư dùng cho máy thở 2 TTBYT Loại B
7 Dây gây mê dùng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh và phụ kiện thay thế Dây gây mê: - AP10, AP11 - Dây gây mê Jackson Ree (6517, 6518, 6617, 6618) Phụ kiện thay thế: -Túi trữ khí gây mê (70099, 70098, 70092, 70091, 70090, 70089) Galemed-Đài Loan Galemed-Đài Loan Vật tư dùng với máy gây mê giúp thở 2 TTBYT Loại B