STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục GEMMY INDUSTRIAL CORPORATION Dùng để hấp tiệt trùng, tiệt khuẩn các vật liệu như vải vóc, các vật liệu sợi khác, chất lỏng, các dụng cụ phẫu thuật và các tư trang dùng trong bệnh viện hay các phòng thí nghiệm. Quy tắc 15, Mục D, Phần II, Phụ lục I của của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C