STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến XCAVATOR™ Fiber, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng trong điều trị u/phì đại tiền liệt tuyến Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TWISTER™ L Fiber, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng trong điều trị u/phì đại tiền liệt tuyến Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
3 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TWISTER™ Large Fiber, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng trong điều trị u/phì đại tiền liệt tuyến Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
4 Bộ sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch ELVeS Radial 2ring™ Kit 6F, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
5 Sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch ELVeS Radial slim 2ring™ Fiber, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH ử dụng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
6 Máy laser dùng trong điều trị y khoa Leonardo® Mini 1470 CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Phát và truyền năng lượng tia laser đến mô mềm trong các quy trình phẫu thuật tiếp xúc và không tiếp xúc, bao gồm cả quy trình nội soi Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
7 Máy laser dùng trong điều trị y khoa Leonardo® DUAL 45 CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Phát và truyền năng lượng tia laser đến mô mềm trong các quy trình phẫu thuật tiếp xúc và không tiếp xúc, bao gồm cả quy trình nội soi Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
8 Máy laser dùng trong điều trị y khoa Leonardo® DUAL 200 CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Phát và truyền năng lượng tia laser đến mô mềm trong các quy trình phẫu thuật tiếp xúc và không tiếp xúc, bao gồm cả quy trình nội soi Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
9 Bộ sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch ELVeS Radial slim TM Kit/Venflon TM, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
10 Sợi laser điều trị suy giãn tĩnh mạch ELVeS Radial 2ring TM Fiber, IC CeramOptec GmbH CeramOptec GmbH Sử dụng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C