STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tiếp hợp lấy máu tĩnh mạch BD Vacutainer® Multiple Sample Luer Adapter Becton, Dickinson and Company (BD) Becton, Dickinson and Company Thiết bị tiếp hợp lấy máu tĩnh mạch là thiết bị vô trùng, không xâm lấn, được sử dụng để kết nối với các dụng cụ xâm lấn tĩnh mạch như kim, kim bướm chân không, dụng cụ tiêm truyền để lấy máu vào ống nghiệm. Chúng cũng được sử dụng cùng với các thiết bị không dùng kim để lấy máu từ catheter. Quy tắc 2 Mục A và Quy tắc 6 Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B