STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quick Test Card test/ THPY00AM - Strip 4.0mm/ THPY40AM Amvibiotech/ Việt Nam Amvibiotech/ Việt Nam Kit thử chẩn đoán H.pylori là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể H.pylori trong huyết thanh hoặc huyết tương người, hỗ tr ợ chẩn đoán nhiễm H.pylori./ Được sử dụng tại phòng xét nghiệm trong bệnh viện. Quy tắc 6 TTBYT Loại B