STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c Theo phụ lục Theo phụ lục GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE CORP. Bộ xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c dùng để xác định lượng Hemoglobin A1c trong máu người. Bộ xét nghiệm này chỉ dùng cho máy xét nghiệm HbA1c GREENCARE A1c Model: RT-100. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B
2 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c GREENCARE A1c Analyzer/RT-100 GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE CORP. GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE CORP. Máy xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c dùng để xác định lượng Hemoglobin A1c trong máu người. Máy xét nghiệm này chỉ sử dụng đồng bộ với bộ xét nghiệm GREENCARE A1c Hemoglobin A1c Test Kit. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B
3 Bộ xét nghiệm định lượng HbA1c Theo phụ lục Theo phụ lục GREEN CROSS MEDIS CORP. Bộ xét nghiệm HbA1c LabonaCheck A1c dùng để xác định lượng Hemoglobin A1c trong máu người. Bộ xét nghiệm này chỉ dùng cho máy xét nghiệm HbA1c LabonaCheck A1c Model: MH200. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B
4 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c Labonacheck A1c Labonacheck A1c HbA1c analyzer/MH 200 GREEN CROSS MEDIS CORP. GREEN CROSS MEDIS CORP. Máy xét nghiệm HbA1c LabonaCheck A1c dùng để xác định lượng Hemoglobin A1c trong máu người. Máy xét nghiệm này chỉ sử dụng đồng bộ với bộ xét nghiệm LabonaCheck A1c HbA1c Test Kit Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B