STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thính lực OSCILLA SM960-C OSCILLA SM960-C GN OTOMETRICS A/S, Đan Mạch GN OTOMETRICS A/S, Đan Mạch Xác định ngưỡng nghe, mức độ nghe kém và loại khiếm thính 10 mục 2 TTBYT Loại B
2 Máy đo thính lực OSCILLA USB350-SP OSCILLA USB350-SP GN OTOMETRICS A/S, Đan Mạch GN OTOMETRICS A/S, Đan Mạch Xác định ngưỡng nghe, mức độ nghe kém và loại khiếm thính 10 mục 2 TTBYT Loại B
3 Máy đo nhĩ lượng OSCILLA TSM300 OSCILLA TSM300 GN OTOMETRICS A/S, Đan Mạch GN OTOMETRICS A/S, Đan Mạch Kiểm tra độ thông thuận, áp suất, độ dốc và thể tích ống tai nhằm xác định tình trạng của hệ thống tai giữa 10 mục 2 TTBYT Loại B
4 Máy đo nhĩ lượng OSCILLA T840 OSCILLA T840 GN OTOMETRICS A/S, Đan Mạch GN OTOMETRICS A/S, Đan Mạch Kiểm tra độ thông thuận, áp suất, độ dốc và thể tích ống tai nhằm xác định tình trạng của hệ thống tai giữa 10 mục 2 TTBYT Loại B