STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm đậy khay chứa dung dịch đệm cực âm dùng cho máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản 3500 Dx Series Septa Cathode Buffer Container/4410716 Hitachi High-Tech Corporation Life Technologies Holdings Pte Ltd (“Thermo Fisher Scientific”) Sản phẩm được sử dụng trong chẩn đoán in vitro, nhằm mục đích niêm phong kín khay chứa dung dịch đệm cực âm Cathode Buffer Container (CBC) dùng cho các máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản Applied Biosystem™ 3500 Dx và 3500xL Dx Genetic Analyzer. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I - Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A