STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Surgicals (India) Pvt.Ltd Được sử dụng để thoát nước (dẫn lưu) nước tiểu ngắn hạn Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B
2 Ống thông cho ăn/ Ống thông dạ dày Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Surgicals (I) Pvt.Ltd Được sử dụng để dẫn lưu dạ dày-ruột; ngăn ngừa sự tích tụ của các chất tiết trong dạ dày và không khí; cho ăn Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 ỐNG THÔNG CHỮ T Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Surgicals (I) Pvt.Ltd Được sử dụng để dẫn lưu ngắn hạn sau phẫu thuật ống mật chủ Quy tắc 7, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 ỐNG THÔNG HẬU MÔN Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Surgicals (India) Pvt.Ltd Được sử dụng để đưa dung dịch thụt vào trực tràng Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Surgicals (I) Pvt.Ltd Được sử dụng để dẫn lưu màng phổi và lồng ngực Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 ỐNG MỞ KHÍ QUẢN Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Surgicals (I) Pvt.Ltd Được sử dụng để duy trì đường thở cho bệnh nhân thông qua mở khí quản và thở máy cho bệnh nhân Quy tắc 7, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
7 ỐNG NỘI KHÍ QUẢN Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Surgicals (India) Pvt.Ltd Tất cả các biến thể của ống nội khí quản được đưa qua đường miệng hoặc đường mũi vào khí quản để duy trì đường thở hoặc cung cấp các chất hít gây mê hoặc các khí y tế khác, và sự thông khí an toàn Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
8 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Surgicals (India) Pvt.Ltd Tất cả các biến thể của ống nội khí quản được đưa qua đường miệng hoặc đường mũi vào khí quản để duy trì đường thở hoặc cung cấp các chất hít gây mê hoặc các khí y tế khác, và sự thông khí an toàn Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B