STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Niềng răng trong suốt YCL-A Zhejiang Yinchili Medical Technology Co Ltd/Trung Quốc Zhejiang Yinchili Medical Technology Co Ltd/Trung Quốc Dùng để niềng răng không mắc cài, nắn chỉnh, sắp xếp các răng (đeo niềng răng trong suốt từ 20 tiếng đến 22 tiếng mỗi ngày trong suốt quá trình điều trị, khi ăn và đánh răng tháo ra) Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A