STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Niềng răng trong suốt AL-ZEEN Ensmile (Pvt) Ltd.,/Pakistan Ensmile (Pvt) Ltd.,/Pakistan Dùng để niềng răng không mắc cài, nắn chỉnh, sắp xếp các răng Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A