STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 CIRCULO3R™ Disposable Surgical Circular Stapler C000456 C000457 C000458 C000459 C000460 C000461 C000465 C001179 C001180 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu nối ruột 8 TTBYT Loại C
2 CORTE™ Disposable Surgical Linear Cutter Stapler C000443 C000445 C000447 C000450 C000582 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu nối Dụng cụ dùng trong phẫu thuật đường tiêu hóa có ghim khâu bằng titanium để lại vĩnh viễn trong cơ thểđường tiêu hóa 8 TTBYT Loại C
3 CORTE™ Reload C000497 C000501 C000504 C000581 C001184 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu nối Dụng cụ dùng trong phẫu thuật đường tiêu hóa có ghim khâu bằng titanium để lại vĩnh viễn trong cơ thểđường tiêu hóa 8 TTBYT Loại C
4 PRO-H3R™ Disposable Surgical Prolapse Hemorrhoidal Stapler C000475 C000476 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt trĩ 8 TTBYT Loại C
5 PRO-H VIEW™ Disposable Surgical Prolapse Hemorrhoidal Staple C000474 SFERAMEDSFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt trĩ 8 TTBYT Loại C
6 ENDOS™ Disposable Endoscopic Linear Stapler C000478 C001297 C001298 C001299 C001300 C001301 C001302 C001303 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt mô trong phẫu thuật nội soi 8 TTBYT Loại C
7 ENDOS™ Articulated Reload C001311 C001310 C001312 C001304 C001305 C001313 C001306 C001307 C001314 C001308 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Ghim khâu dùng trong nội soi đường tiêu hóa và lồng ngực, có ghim bằng titanium để lại vĩnh viễn trong cơ thể người 8 TTBYT Loại C
8 PROENDOS ™ Disposable Surgical Linear Stapler C001500 C001501 C001502 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt mô trong phẫu thuật nội soi 8 TTBYT Loại C
9 PROENDOS™ Articulated Reload C001503 C001504 C001505 C001506 C001507 C001508 C001509 C001511 C001512 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt mô trong phẫu thuật nội soi 8 TTBYT Loại C
10 PRO-X3R™ Disposable Surgical Linear Stapler C000470 C000432 C001296 C000440 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt mô trong phẫu thuật mổ hở 8 TTBYT Loại C
11 PRO-X3R™ Reload C001247 C000485 C001250 C001251 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt mô trong phẫu thuật mổ hở 8 TTBYT Loại C
12 PRO-X™ Disposable Surgical Linear Stapler C000427 C001267 C001254 C001255 C000435 C001268 C000439 C001269 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt mô trong phẫu thuật mổ hở 8 TTBYT Loại C
13 PRO-X™ Reload C001241 C001242 C000431 C000486 C001243 C001244 C001245 C001246 SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha SFERAMED - Medical Supplier Lda/ Bồ Đào Nha Dùng khâu cắt mô trong phẫu thuật mổ hở 8 TTBYT Loại C