STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng mắt kính Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU YOULI OPTICS SPECTACLES CO.,LTD Dùng làm kính đeo mắt và điều chỉnh độ khúc xạ cận, viễn, loạn Quy tắc 4 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A