STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao cho Hệ thống xét nghiệm Elisa Theo phụ lục Theo phụ lục Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG Vật tư tiêu hao cho Hệ thống xét nghiệm Elisa - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP - Quy tắc 5 phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A