STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu côn 16822001: 10µl 16822002: 200µl 16822003: 300µl 16822004: 1000µl 16822005: 5ml 16822006: 10ml 16822007: 10µl 16822008: L10µl 16822009: 20µl/ L20µl 16822010: 200µl 16822011: 300µl 16822012: 1000µl 16822013: 1250µl/16822001: 10µl 16822002: 200µl 16822003: 300µl 16822004: 1000µl 16822005: 5ml 16822006: 10ml 16822007: 10µl 16822008: L10µl 16822009: 20µl/ L20µl 16822010: 200µl 16822011: 300µl 16822012: 1000µl 16822013: 1250µl HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Dùng để đựng mẫu trong xét nghiệm Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục I - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Nắp ống nghiệm 15187051: φ12mm; 15187052: φ13mm; 15187053: φ15mm; 15187054: φ16mm/15187051: φ12mm; 15187052: φ13mm; 15187053: φ15mm; 15187054: φ16mm HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. sử dụng nắp vào ống nghiệm Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục I - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Ống nghiệm Thủy tinh: Đáy tròn, Đáy tròn với vành,Đáy tròn với nắp vặn, Đáy hình nón; Mã SP: 15187001; 15187002; 15187003; 15187004. Kích thước: 10*75, 10*100, 12*75,12*100, 13*100, 16*100, 16*150, 18*150, 18*180, 18*200, 20*150, 20*180, 20*200, 25*100, 25*150, 25*180, 25*200 Ống nghiệm (nhựa): PS- Đáy tròn, PS - Đáy hình nón, PP - Đáy tròn, PP - Đáy hình nón. Mã SP: 15187011; 15187012; 15187013; 15187014. Kích thước: 12*60, 12*75, 12*100, 13*75, 13*100, 15*100, 16*100, 16*102/Thủy tinh: Đáy tròn, Đáy tròn với vành,Đáy tròn với nắp vặn, Đáy hình nón; Mã SP: 15187001; 15187002; 15187003; 15187004. Kích thước: 10*75, 10*100, 12*75,12*100, 13*100, 16*100, 16*150, 18*150, 18*180, 18*200, 20*150, 20*180, 20*200, 25*100, 25*150, 25*180, 25*200 Ống nghiệm (nhựa): PS- Đáy tròn, PS - Đáy hình nón, PP - Đáy tròn, PP - Đáy hình nón. Mã SP: 15187011; 15187012; 15187013; 15187014. Kích thước: 12*60, 12*75, 12*100, 13*75, 13*100, 15*100, 16*100, 16*102 HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Đựng mẫu sử dụng trong xét nghiệm Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục I - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A