STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Hỗ trợ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
2 Cáng đẩy bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Hỗ trợ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường y tế Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Hỗ trợ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
4 Ghế truyền dịch Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Hỗ trợ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
5 Bàn ăn bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Hỗ trợ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A