STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Ideal Health Care Sdn. Bhd Ống nội khí quản được sử dụng trong gây mê toàn thân, chăm sóc đặc biệt và cấp cứu để quản lý đường thở và thở máy. Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B