STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện xung SDP-330 Suzhou Medical Appliance Factory Suzhou Medical Appliance Factory Sản phẩm này được sử dụng như liệu pháp bổ trợ cho chấn thương mô mềm và căng cơ thắt lưng. Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B