STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị trợ thính Theo phụ lục Theo phụ lục MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Được sử dụng dành cho các cá nhân suy giảm thính lực Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B