STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio Theo phụ lục Theo phụ lục Conmed Corporation Sử dụng để cắt đốt mô (gân, phần mềm, sụn chêm…), cầm máu, co rút mô trong phẫu thuật nội soi khớp, sửa mặt sụn khớp trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Quy tắc 9 Phần II phụ lục I thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C