STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan sọ não tự dừng Theo phụ lục Theo phụ lục EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft. Được thiết kế để tạo lỗ trên xương sọ dựa trên cơ chế an toàn tích hợp của mũi khoan tự động kích hoạt sau khi đi qua xương và dừng khoan. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B