STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro đơn lẻ dùng để định lượng transferrin trong huyết thanh và huyết tương người TRSF2 (08058733190_TRSF Gen.2, 500Tests, cobas c503) Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng để định lượng transferrin trong huyết thanh và huyết tương người Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B