STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Endotracheal Tube - Cuffed Endotracheal Tube - Plain Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để khai thông đường hô hấp trong các trường hợp tắc nghẽn khí phế quản hoặc rửa dạ dày ở bệnh nhân hôn mê Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nối dây máy thở Catheter Mount Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để nối hệ thống dây thở và mặt nạ nhằm hỗ trợ việc hô hấp cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống hút đờm Suction Catheter - Plain Suction Catheter - Thumb Suction Catheter - Thumb Suction Catheter - Finger Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để hút dịch xuất tiết nhằm làm sạch và thông đường hô hấp, tạo thuận lợi cho sự lưu thông trao đổi khí. Hoặc sử dụng khi lấy dịch xuất tiết để chẩn đoán Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Catheter tĩnh mạch trung tâm CENTRO Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để truyền thuốc, dịch, chất dinh dưỡng hoặc máu vào cơ thể của bệnh nhân Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D
5 Bộ gây tê ngoài màng cưng EPI KIT SFT Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng cho quá trình gây tê ngoài màng cứng liên tục Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D
6 Catheter gây tê ngoài màng cứng EPI CATH SFT Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng cho quá trình gây tê ngoài màng cứng liên tục Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D
7 Lọc khuẩn H.M.E 3 chức năng H.M.E Filter Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để cung cấp độ ẩm, làm ấm và lọc khuẩn không khí cấp cho bệnh nhân thở Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
8 Ống thông tiểu Foley Balloon Catheter Uro Cath-2 Way Uro Cath-3 Way Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để dẫn nước tiểu ra ngoài Quy tắc 5, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
9 Kim luồn tĩnh mạch Intra Cath-2 Intra Flon Vennula Triflon Neo Cath Micron Neocare Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
10 Khóa ba chạc Bi-Valve Exacta Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để kết nối và hỗ trợ trong quá trình truyền dịch, truyền thuốc Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
11 Ống nối dây truyền, hút dịch Vein-O-Line ‘L’ Vein-O-Line Vein-O-Line ‘S’ Vein-O-Line ‘T’ Vein-O-Line marvel Vein-O-Line marvel Plus Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để kết nối và hỗ trợ trong quá trình truyền dịch, truyền thuốc Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
12 Ống nối dây truyền, hút dịch (đầu dây nối) Exteena Uno Exteena Trio Exteena Duo Exteena Quadro Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để kết nối và hỗ trợ trong quá trình truyền dịch, truyền thuốc Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
13 Dây truyền dịch RMS Vented Infusion set RMS Infusion set Trans Flow Micro Perf Buretta Steriflo Plus Intraflow AS Volumetric Set Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để dẫn truyền dịch, thuốc vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
14 Dây truyền máu RMS Blood Administration Set Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để dẫn truyền máu, vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
15 Kẹp rốn sơ sinh Klik Clamp Romsons International (Unit-II) Romsons International (Unit-II) Sử dụng để kẹp dây dốn của em bé ngay sau khi được sinh ra Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A