STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng đóng lòng mạch quay Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng trong trường hợp hỗ trợ cầm máu sau khi rút kim, dụng cụ mở đường vào lòng mạch hoặc ống thông từ mạch máu sau quá trình chẩn đoán hoặc điều trị. Quy tắc 4 – Phần II – Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A