STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng khí EO Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Company, 3M Health Care, 3M Center Dùng dán các gói sản phẩm, dụng cụ cho vào lò tiệt trùng để kiểm tra sau khử trùng Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A