STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút dịch 25450; 25451; 25452; 25453; 25454; 25455; 25456; 25457; 25458; 25459; 25460; 25461; 25462; 25463; 25464; 25465; 25466; 25467; 25468; 25469; 25470; 25471; 25472; 25473; 25474; 25475; 25476; 25477; 25478; 25479; 25480; 25481; 25482; 25483; 25484; 25485; 25486; 25487; 25488; 25489; 25490; 25491; 25492; 25493; 25494; 25495 GIMA S.p.A GIMA S.p.A Dùng trong hút dịch đàm 5 mục 4 TTBYT Loại B