STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán phẫu thuật vô trùng các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL Dùng để bảo vệ vết thương chống nhiễm trùng trùng từ tác nhân bên ngoài Quy tắc số 1 phần II của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B