STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt đốt phẫu thuật, công nghệ Airplasma ONEYONIS/A 1000 Otech Industry S.r.l Otech Industry S.r.l Máy cắt đốt Airplasma sử dụng trong các phẫu thuật Da liễu, phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Y học thẩm mỹ, Phẫu thuật tổng quát và Phụ khoa Quy tắc 9 Mục C Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C