STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện miếng dán đo nhịp tim A13 VivaLnk (Hangzhou, China) Information Technology Co., Ltd. Trung Quốc VinaLNK, Inc Dùng để hỗ trợ đo nhịp tim Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Miếng dán đo nhịp tim VV330 VivaLnk (Hangzhou, China) Information Technology Co., Ltd. Trung Quốc VinaLNK, Inc Dùng để đo nhịp tim Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại B