STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe y tế Double S22 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
2 Xe lăn H007 BF; H008B; H030C Jiangsu yuyue meical equipment & supply Co., Ltd Jiangsu yuyue meical equipment & supply Co., Ltd Hỗ trợ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
3 Đệm chống loét Lattice; New Lattice Jiangsu Yuyue medical equipment &supply Co., Ltd Jiangsu Yuyue medical equipment &supply Co., Ltd Hỗ trợ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A