STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn thức ăn đường mũi đến hỗng tràng Nasal Jejunal Feeding Tube/NJFT-10 Wilson-Cook Medical Inc., Wilson-Cook Medical Inc., Thiết bị này nhằm tạo khả năng tiếp cận đường ruột trong thời gian ngắn để đưa chất dinh dưỡng và/hoặc thuốc đến ruột non. Điều quan trọng là cần phải hiểu rõ các nguyên lý kỹ thuật, ứng dụng lâm sàng và rủi ro liên quan đến việc đặt ống dẫn thức ăn đường mũi đến hỗng tràng trước khi sử dụng thiết bị. Chỉ nhân viên được đào tạo về quy trình tiêu chuẩn của thủ thuật đặt ống thông mũi - dạ dày mới được sử dụng hoặc giám sát việc sử dụng ống dẫn thức ăn đường mũi đến hỗng tràng. QT 5 - Phần II – Thông tư 05/2022/T T-BYT TTBYT Loại B