STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xi măng gắn răng Theo phụ lục Theo phụ lục Vericom Co., Ltd * Gắn tạm mão răng, cầu răng, inlay và onlay lên răng * Dán tạm cầu và mão răng trên trụ implant * Gắn inlay, onlay, mão, cầu, chốt, vít làm bằng sứ, kim loại hoặc composite Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B