STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ổ khí y tế PRESXXA; PRESXXD; PRESXXB; PRESXXN; PRESXXU D.Z. MEDICALE S.R.L. D.Z. MEDICALE S.R.L. Dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B