STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng đầu giường MARGERITA, GIRASOLE, PRIMULA D.Z. MEDICALE S.R.L. D.Z. MEDICALE S.R.L. Được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân (điện, ổ khí, hệ thống chiếu sáng cá nhân, hệ thống kết nối/ gọi khẩn cấp, ổ khí y tế - O2, A4, A8, V, N2O …) Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B