STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch HISCL Cuvette L/CP815570 Sysmex Corporation Ono Factory Sysmex Corporation Cóng phản ứng được dùng để chứa mẫu và hóa chất cho dòng máy phân tích miễn dịch tự động HISCL series Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế (TTBYT); Quy tắc 5, phân loại TTBYT chẩn đoán in vitro TTBYT Loại A